Japan Melges Week 2015

Audi MELGES 20 Japan National Championship 2015
MELGES 24 Japan National Championship 2015

Japan MELGES Association and Riviera Marine Club

Riviera Zushi Marina(Zushi City, Kanagawa Pref, JAPAN)

31 October – 03 November, 2015